Diakoni og omsorg


Jesus brydde seg om menneskene. Han forkynte og han hjalp mennesker. Han helbredet syke og han ga utstøtte en plass i fellesskapet. Ifølge Bibelen kalte Jesus seg selv diakonos ('tjener'). Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.

Diakoni er evangeliet i handling. Det dreier seg om nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Spennet er stort fra den hverdagslige omsorgen for naboen via arbeid for klima til internasjonalt engasjement for å nedkjempe fattigdom.

Diakonien ønsker å fremme respekt og verdighet og vil bidra til at mennesker kan leve i forsoning med seg selv og andre, og til å myndiggjøre mennesker i deres egne liv. Det dreier seg om å bidra til at mennesker får tatt vare på sine rettigheter. Dette er visjonen for den diakonale tjenesten i Den norske kirke (hentet fra Plan for diakoni): Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.