Sorggrupper


Oppstart av nye sorggrupper for voksne i november 2024

Å miste en av sine nærmeste kan være noe av det vondeste vi opplever som mennesker. Sorg er en naturlig reaksjon på et slikt tap.

For noen blir et dødsfall livets gang. For andre blir det et stort tap i forhold til livssituasjonen, hverdagen og opplevelsen av hva livet dreier seg om. Da kan livet kjennes tomt og meningsløst, og det kan være vanskelig å forstå hvordan en skal kunne finne en meningsfull vei videre.

Sorg påvirker både tankene, følelsene og kroppen. Sorgens lengde og uttrykk varierer med erfaringer tidligere i livet, omstendighetene ved dødsfallet og den enkeltes situasjon.                                                          

Et dødsfall rammer hele familien og kan oppleves forskjellig. Det kan derfor være godt for etterlatte å snakke med noen utenforstående som er i samme situasjon.

Vi møtes til sammen 8 ganger annenhver uke. Hver gruppe består av 4 - 7 personer.Vi setter sammen gruppen etter hvem man har mistet.

Hvert gruppemøte varer ca 1,5 time og ledes av en diakon og/eller frivillig gruppeleder.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller meld deg på direkte til diakon Lise Strandberg 95 86 97 86.

BROSJYRE

PÅMELDINGSSKJEMA SORGGRUPPE

 

                    Den norske kirke i Sandefjord i samarbeid med Sandefjord kommune 

 

Kontakt

Tilbake