Endelig!


Alle kirkens arrangementer og aktiviteter kan gjennomføres normalt som før pandemien. Det vil ikke lenger være smittevernfaglige begrensninger på vår drift.

Les mer

 
 

Endelig!


Alle kirkens arrangementer og aktiviteter kan gjennomføres normalt som før pandemien. Det vil ikke lenger være smittevernfaglige begrensninger på vår drift.

Les mer

Morgenbønn


Stressfri stund i Andebu kirke  hver torsdag kl.9.

Les mer

 
 

Morgenbønn


Stressfri stund i Andebu kirke  hver torsdag kl.9.

Les mer