Møt teamet i 13-20


Samtaletilbudet for ungdom som drives av kirken i Sandefjord, har fått flere medarbeidere.

 

13-20 startet opp i Sandefjord i 2021. Siden den gang har mange ungdommer mellom 13 og 20 år (herav navnet) funnet fram til tilbudet. Det ble nødvendig med flere medarbeidere for å dekke etterspørselen og få en mer robust organisering. Med støtte fra Sandefjord kommune og Tunsberg bispedømme, kan fellesrådet nå drifte et team på fem personer fordelt på ett årsverk. Astrid Melås Sandnes og Gunvor Falke er begge ansatt 50% i tiltaket. De jobber også som diakoner i henholdsvis Sandar og Stokkes menigheter. Jeanette Eika (menighetspedagog i Vesterøy), Hilde Heitmann (kateket i Sandar) og Kjell Atle Kjønnø (HR og eiendomssjef) er også medarbeidere i teamet, og kan bruke noe arbeidstid på å ha samtaler og kurs.

 

13-20 jobber forebyggende i kommunen og er en del av kirkens diakoni. Teamet følger opp ungdom individuelt gjennom samtaler, holder kurs om grenser, seksualitet og seksuelle krenkelser for konfirmanter og samarbeider med andre instanser. Målet er å være trygge voksne med tid for ungdom, og vise nestekjærlighet i praksis.

 

Lenker til nettside og sosiale medier:

 www.13-20.no

 https://www.facebook.com/1320Sandefjord

 

Tilbake