Om oss


Andebu kirkekontor. 

Her treffer du sognepresten, kateketen, diakonimedarbeideren, kontorfullmektig og de øvrige kirkelig ansatte.

 

Menighetsrådene. 

Det er tre menighetsråd i Andebu, i Andebu, Høyjord og Kodal. Menighetsrådene er valgt av medlemmene i menigheten.