Konfirmasjon 2023


Meld deg på til konfirmasjon 2023 i Andebukirkene.

Samlinger etter skolen

Det er konfirmantundervisning annenhver uke og rett etter skolen: enten onsdager kl. 13-14.45 eller torsdager kl. 14.45-16.30 (du velger undervisningsdag ved påmelding). Samlingene er på menighetshuset i Andebu sentrum (det lyse bygget bak banken). Før hver undervisning serveres det en matbit.

Undervisningen

På samlingene tar vi opp sentrale temaer i den kristne tro, og sammen ser vi på hva dette kan bety for oss i hverdagen. Det blir variasjon i samlingene, med bla. film, samtale, gruppeoppgaver og morsomme aktiviteter. I undervisningen legger vi stor vekt på at du kan komme med dine egne tanker og spørsmål, dette er et konfirmantår vi gjør sammen!

Gudstjenester

I løpet av konfirmantåret deltar du på i alt 8 gudstjenester. Noen av disse er fellesgudstjenester med de andre konfirmantene. Ved å delta på to ungdomskvelder får du godkjent dette som to gudstjenester.

Konfirmantleir

Helgen 24.-26. mars neste år drar vi på leir til Knattholmen leirsted utenfor Sandefjord. Det blir en helg med spennende aktiviteter, samlinger og masse gøy.

Konfirmantavgift

Konfirmantåret koster kr 1.700, som inkluderer konfirmantbibel, mat til alle samlinger, konsert og konfirmantleir (måltider og aktiviteter på leiren).
Pengene betales når faktura mottas i oktober/november. PS: Ønsker du å dele opp betalingen eller lurer på noe annet rundt økonomien, ta kontakt med kateketen, så finner vi en løsning.

Konfirmasjonsgudstjenester i 2023

  • Søndag 7. mai kl. 11 og 13: Høyjord stavkirke
  • Lørdag 13. mai kl. 11 og 13: Andebu kirke
  • Søndag 14. mai kl. 11 og 13: Andebu kirke
  • Søndag 21. mai kl. 11 og 13: Kodal kirke

PS: Du velger dato og sted ved påmelding, klokkeslett fordeles, info etter oppstart på høsten.


Oppstart av konfirmantåret, presentasjonsgudstjeneste og foreldremøte

Digital påmelding til konfirmantåret er åpen (påmeldingsfrist: 7.august) - trykk her.

Konfirmantpåmelding

I løpet av aug-måned vil du få tilsendt mer detaljert informasjon om konfirmantåret (bl.a. hvilken gruppe du kommer på, alle datoer for høsten osv). Bare kontakt meg hvis du lurer på noe mer.

Kjenner du noen som ikke har fått invitasjon? Si fra til de.

Hilsen Jan Baroi, kateket - mobil: 951 32 035 - e-post: jan.baroi@sandefjord.kirken.no

Tilbake