Konfirmasjon 2024 - påmelding åpner 02.mai


Meld deg på til konfirmasjon 2024 i Andebukirkene.

Er du født i 2009? Tror du, tviler du eller er du bare nysgjerrig?

Nå er det din tur å bli konfirmant i kirken!

Samlinger etter skolen

Det er konfirmantundervisning annenhver uke og rett etter skolen: enten onsdager kl. 13-14.45 eller torsdager kl. 14.45-16.30 (du velger undervisningsdag ved påmelding). Samlingene er på menighetshuset i Andebu sentrum (det lyse bygget bak banken). Før hver undervisning serveres det en matbit.

Undervisningen

På samlingene tar vi opp sentrale temaer i den kristne tro, og sammen ser vi på hva dette kan bety for oss i hverdagen. Det blir variasjon i samlingene, med bla. film, samtale, gruppeoppgaver og morsomme aktiviteter. I undervisningen legger vi stor vekt på at du kan komme med dine egne tanker og spørsmål, dette er et konfirmantår vi gjør sammen!

Gudstjenester

I løpet av konfirmantåret deltar du på i alt 8 gudstjenester. Noen av disse er fellesgudstjenester med de andre konfirmantene. Ved å delta på 2 ungdomskvelder får du godkjent dette som 2 gudstjenester.

Konfirmantleir

Helgen 12.-14. april neste år drar vi på leir til Strand leirsted utenfor Sandefjord. Det blir en helg med spennende aktiviteter, samlinger og masse gøy.

Konfirmantavgift

Konfirmantåret koster kr 1.700, som inkluderer konfirmantbibel, mat til alle samlinger, konsert med SkjærgårdsLIVE og konfirmantleir. Det er mulig å betale hele beløpet ved registrering.

Konfirmantene får ved påmeldingen mulighet til å huke av for å bli medlem i SkjærgårdsLIVE i 1 år (se eget skriv som ligger helt nederst). Det koster ikke noe ekstra, men kr 100 av konfirmantavgiften på kr 1.700 går da til SkjærgårdsLIVE.

Fordelen er at vi som kirke kan søke ekstra midler til gjennomføring av konfirmantarrangement og gi et enda bedre tilbud til ungdommene og at konfirmantene er forsikret via SkjærgårdsLIVE under arrangement.

PS: Ønsker du å dele opp konfirmantavgiften eller lurer på noe annet rundt økonomien, ta kontakt med kateketen, så finner vi en løsning.

Konfirmasjonsgudstjenester i 2024

  • Søndag 5. mai kl. 11 og 13: Kodal kirke
  • Søndag 12. mai kl. 11 og 13: Høyjord stavkirke
  • Lørdag 25. mai kl. 11 og 13: Andebu kirke
  • Søndag 26. mai kl. 11 og 13: Andebu kirke

PS: Du velger dato og sted ved påmelding, klokkeslett fordeles, info etter oppstart på høsten.

Oppstart av konfirmantåret, presentasjonsgudstjeneste og foreldremøte

Konfirmantåret starter opp i september med en KICK-OFF kl. 18: ons 06.09. Kodal kirkestue, tor 07.09. Høyjord kirkestue, ons 13.09. Andebu menighetshus. Også presentasjonsgudstjenesten skjer i din kirke hvor du som konfirmant mottar konfirmantbibelen. Datoene for presentasjonsgudstjenestene:

Kodal kirke: Søndag 10.september kl. 11 (Kodalkonfirmantene)

Høyjord stavkirke: Søndag 10.september kl. 13.30 (Høyjordkonfirmantene)

Andebu kirke: Søndag 17.september kl. 11 (Andebukonfirmantene)

Alle foreldre inviteres til et møte i Andebu kirke onsdag 20.09. kl. 19.

Digital påmelding til konfirmasjon 2024 åpner 2. mai kl 10 (påmeldingsfrist: 1.august)

Trykk her for å melde deg på til konfirmant 2024.

I løpet av august-måned vil du få tilsendt mer detaljert informasjon om konfirmantåret (bl.a. hvilken gruppe du kommer på, alle datoer for høsten osv). Bare kontakt meg hvis du lurer på noe mer.

Kjenner du noen som ikke har fått invitasjon? Si fra til dem.

Bli med i vår facebookgruppe https://www.facebook.com/groups/konfirmanter2024

Hilsen Jan Baroi, kateket - mobil: 951 32 035 - e-post: jan.baroi@sandefjord.kirken.no

Tilbake