Konfirmasjon 2022


Nå kan du melde deg på konfirmasjon i Andebukirkene

 

Samlinger etter skolen

Det er konfirmantundervisning annenhver uke og rett etter skolen: enten mandager kl. 14.45-16.30 eller onsdager kl. 13-14.45 (du velger undervisningsdag ved påmelding). Samlingene er på menighetshuset i Andebu sentrum (det lyse bygget bak banken). Før hver undervisning serveres det en matbit.

Undervisningen

På samlingene tar vi opp sentrale temaer i den kristne tro, og sammen ser vi på hva dette kan bety for oss i hverdagen. Det blir variasjon i samlingene, med bla. film, samtale, gruppeoppgaver og morsomme aktiviteter. I undervisningen legger vi stor vekt på at du kan komme med dine egne tanker og spørsmål, dette er et konfirmantår vi gjør sammen!

Gudstjenester

I løpet av konfirmantåret deltar du på i alt 8 gudstjenester. Noen av disse er fellesgudstjenester med de andre konfirmantene. Ved å delta på to ungdomskvelder får du godkjent dette som to gudstjenester.

Konfirmantleir


Helgen 25.-27. mars neste år drar vi på leir til Strand leirsted utenfor Sandefjord  Det blir en helg med spennende aktiviteter og masse gøy.

Konfirmantavgift

Konfirmantåret koster kr 1.700, som inkluderer konfirmantbibel, mat til alle samlinger, konsert med Endre Gryting og konfirmantleir (overnatting, måltider og aktiviteter på leiren).
Pengene betales når faktura mottas i oktober/november. PS: Ønsker du å dele opp betalingen eller lurer på noe annet rundt økonomien, ta kontakt med kateketen, så finner vi en løsning.

Konfirmasjonsgudstjenester i 2022

  • Lørdag 30. apr kl. 11 og 13: Andebu kirke
  • Søndag 01. apr kl. 11 og 13: Andebu kirke
  • Søndag 08. mai kl. 11 og 13: Kodal kirke
  • Søndag 15. mai kl. 11 og 13: Høyjord stavkirke

PS: Du velger dato og sted ved påmelding, klokkeslett fordeles, info etter oppstart på høsten.


Oppstart av konfirmantåret, presentasjon og foreldremøte


Konfirmantåret starter opp i oktober med en KICK-OFF kl 18: ons 20.10. Andebu menighetshus, tor 21.10. Høyjord kirkestue, ons 27.10. Kodal kirkestue. Også presentasjonsgudstjenesten skjer i din kirke hvor du som konfirmant mottar konfirmantbibelen.

Datoene for presentasjonsgudstjenestene:

  • Høyjord stavkirke: Søndag 24.oktober kl.11 (Høyjordkonfirmantene)
  • Andebu kirke: Søndag 24.oktober kl.13.30 (Andebukonfirmantene)
  • Kodal kirke: Søndag 31.oktober kl.11 (Kodalkonfirmantene)

Alle foreldre inviteres til et møte i Andebu kirke onsdag 03.11. kl 19.

Digital påmelding til konfirmantåret (via internett)
Skann enten inn koden med en QR-kodeleser fra din smarttelefon/nettbrett -->
Eller gå inn på: www.kirken.no/andebu og finn lenke til påmelding. Jeg anbefaler deg å fylle ut skjemaet sammen med en av foreldrene dine. Påm.frist: 30.juli. I løpet av aug-måned vil du få tilsendt mer detaljert informasjon om konfirmantåret (bl.a. hvilken gruppe du kommer på, alle datoer for høsten osv). Bare kontakt meg hvis du lurer på noe mer.

Meld deg på her
Hilsen Jan Baroi, kateket - mobil: 951 32 035 - e-post: jan.baroi@sandefjord.kirken.no

Tilbake