SIMEN - sammen i menigheten


SIMEN PROGRAM 2024

Simen har en todelt hensikt:
-Et sosialt fellesskap for voksne med utviklingshemming. Utlodning, musikk, vitser, mat, aktiviteter eller en gjest i menighetssalen i Bugården kirke kl.17.30 til ca 19.15 (NY TID høsten 2023).

-En arena for å kjenne tilhørighet til kirken. Sang, lystenning og bønn i kirkerommet som avslutning.

Man kan delta på det første uten nødvendigvis å være med på det andre.
De som inviterer er frivillige og ansatte fra Vesterøy, Sandar, Sandefjord og Bugården menigheter i Den norske kirke. De forbereder en hyggelig kveld og ønsker flere deltakere.
 

Det koster 50,- som går til innkjøp av mat og gevinster.

VELKOMMEN

Simen januar - juni 2024 kl.17.30 - 19.15 (NY TID) Bugården kirke:

11. januar

15. februar

14. mars

18. april

IKKE SIMEN i mai

6. juni

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitasjon sommeravslutning

Invitasjon festmiddag

Invitasjon mars

Invitasjon februar

Invitasjon til nyttårsfest 11. januar

Flyer vår 2024

Har du spørsmål om SIMEN, kontakt Lise, diakon i Sandefjord menighet
tlf: 95 86 97 86
lise.Strandberg@sandefjord.kirken.no

 

Tilbake