SIMEN - sammen i menigheten


En torsdag i mnd i Bugården kirke kl 1800 - 1930 -  program for høsten kommer snart

 

SIMEN er åpne treffkvelder tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men er åpent for alle som har lyst til å komme.

På SIMEN gjør vi ikke forskjell på folk!

Vi ønsker velkommen, tar gjerne en sang fra sangpermen vår og kanskje en vits eller to... Deretter er det en enkel servering hvor vi samles rundt hyggelige bord.
Vi har det moro sammen gjennom sang, musikk, lek og en utlodning.
Hver gang har vi en avsluttende kveldssamling i kirkerommet med lystenning, sang, andakt og bønn.

 

Det koster 50,- som går til innkjøp av mat og gevinster.

VELKOMMEN

SIMEN er et samarbeid mellom Bugården, Sandar, Sandefjord og Vesterøy menigheter.

Har du spørsmål om SIMEN, kontakt Lise i Sandefjord menighet,
tlf: 95 86 97 86
lise.Strandberg@sandefjord.kirken.no

 

Tilbake