Diakonalt arbeid i våre menigheter


  • På Andebu Sykehjem er det andakt omtrent annenhver onsdag kl 12. Alle er velkomne til dette.
  • En gang i måneden onsdager kl.11.30 er det Kirkens Kaffeprat på Møylandssenteret.
  • Vi har også familie-misjon i Kodal, her kan man ta kontakt med Thorild B. Hanedalen for mer info.
  • I Sandefjord finnes Sandefjord kirkeakademi som er et forum for dialog. I dette forumet legger man til rette for at mennesker med forskjellige meninger og livsholdninger kan møtes til åpen dialog og meningsutveksling på et fritt grunnlag i gjensidig respekt for hverandre.

 

Thorild Bonden Hanedalen.jpg

Diakonimedarbeider i Andebu, Høyjord og Kodal

Thorild Bonden Hanedalen

Tlf: 992 25 333

thorild.bonden.hanedalen@sandefjord.kirken.no

Tilbake