Samtaletilbudet 13-20


Kirken i Sandefjord starter nytt tilbud for ungdom

13-20 er et lavterskel samtaletilbud for unge i Sandefjord kommune mellom 13 og 20 år. Tilbudet er gratis og utformet for alle, uavhengig av livssyn, kulturell bakgrunn, kjønn og seksuell identitet. Vi tilbyr individuelle samtaler i våre lokaler eller på tur. Samtaler med enkeltpersoner kan gjennomføres under gjeldende smittevernregler.

 

13-20 ble først startet i Bærum i 2010. Det er et nasjonalt konsept med avdelinger flere steder i Norge, med en felles digital plattform og spørsmål-og-svar-tjeneste.

Ansatte i 13-20 Sandefjord er ansatt lokalt i Den norske kirke. Vi har kompetanse på samtaler og sjelesorg, og lang erfaring i å arbeide relasjonelt med ungdom over tid.

 

Vi er en samarbeidsinstans på ungdomsfeltet i Sandefjord. Lærere, miljøarbeidere, helsesykepleiere, fastleger og andre kan sette ungdom de møter i kontakt med oss. 13-20 tilbyr en spisskompetanse innen samtaler og kan supplere tilbudene som fins fra før. I saker som krever involvering av andre 

instanser, setter vi ungdommen i kontakt med dem.  Vi samhandler gjerne med andre om utfordringer knyttet til konkrete miljøer eller hendelser i kommunen. Tilbudet er for hele storkommunen. Vi kan avtale å møte ungdom andre steder enn i våre lokaler.

 

Å bety en forskjell for barn og unge er en del av kirkens samfunnsoppdrag – det vi kaller diakoni.

Det handler om å se, lytte og bry oss om.

Vi er trygge voksne med tid.

 

Du finner oss i Bjerggata 56, på Sandar menighetshus. Egen inngang fra nordsiden.

For mer informasjon, se vår brosjyre.

 

Facebook: https://www.facebook.com/1320Sandefjord

Nettside: www.13-20.no

Kontaktperson:

                            

Astrid Melås Sandnes                              Hilde Heitmann

Prosjektleder i 13-20                              13-20-medarbeider

Diakon i Sandar kirke                             Kateket i Sandar kirke

E-post: astrid@13-20.no                        E-post: hilde@13-20.no

Tlf: 40142111                                         Tlf. 99736710

Tilbake