13-20 Samtaletilbud for ungdom


Kirkene i Sandefjord har etablert samtaletilbud for alle ungdommer mellom 13 og 20 år

13-20 er et lavterskel samtaletilbud for ungdom mellom 13 og 20 år som bor eller går på skole i Sandefjord kommune. Tilbudet er gratis og for alle, uavhengig av livssyn, kulturell bakgrunn, kjønn og seksuell identitet. Man trenger ikke henvisning for å komme til samtale og ungdom kan ta direkte kontakt med oss. 

Hos 13-20 møter ungdom voksne med tid til å prate. Alle samtalene hos 13-20 er frivillige og det er ungdommene som styrer hva samtalen skal handle om. Vi som jobber i 13-20 har taushetsplikt. 

13-20 i Sandefjord er en del av Den norske kirkes diakonale arbeid for ungdom. Samtaletilbudet startet først opp i Bærum i 2010. Det er nå et nasjonalt konsept med avdelinger flere steder i Norge, med en felles digital plattform og spørsmål-og-svar-tjeneste.

Ansatte i 13-20 Sandefjord er ansatt lokalt i Den norske kirke. Vi har kompetanse på samtaler og sjelesorg, og har lang erfaring i å arbeide relasjonelt med ungdom over tid.

Vi er en samarbeidsinstans på ungdomsfeltet i Sandefjord. Lærere, miljøarbeidere, helsesykepleiere, fastleger og andre kan sette ungdom de møter i kontakt med oss. 13-20 tilbyr en spisskompetanse innen samtaler og kan supplere tilbudene som fins fra før. I saker som krever involvering av andre instanser, setter vi ungdommen i kontakt med dem.  Vi samhandler gjerne med andre om utfordringer knyttet til konkrete miljøer eller hendelser i kommunen. Tilbudet er for hele kommunen. Vi kan avtale å møte ungdom andre steder enn i våre lokaler.

Å bety en forskjell for barn og unge er en del av kirkens samfunnsoppdrag – det vi kaller diakoni.
Det handler om å se, lytte og bry oss om.

Du finner oss i Sandar menighetshus i Bjerggata 56 (egen inngang fra nordsiden) og i Stokke kirkekontor i Frederik Stangs gate 20.

For mer informasjon, se vår brosjyre.

Facebook: https://www.facebook.com/1320Sandefjord

Nettside: www.13-20.no

 

Kontaktperson:

                            

Astrid Melås Sandnes                              

Fagkoordinator i 13-20 Sandefjord                             

Diakon i Sandar kirke                            

E-post: astrid@13-20.no                        

Tlf: 40142111                                        

Tilbake