Kirkene våre


Menighetene i Andebu ønsker at barna som hører til kirken skal bli kjent med den kristne troen og møte den treenige Gud gjennom alt vårt arbeid.

Vi vil være med på å skape romslige, inkluderende og trygge møteplasser og gi barna rike muligheter for undring, opplevelse og