Valgresultater


Andebu, Høyjord og Kodal menighetråd 

Valgresultater 2023 Andebu

Valgoppslutning: 5%

Valgresultatet er publisert med forbehold om godkjenning i valgstyret/valgrådet. Endelig godkjent valgresultat vil foreligge senest 22. september 2023

Medlemmer

Eva Gunilla Henningsen, Rønnblom 136 stemmer

Thore Magnar Sletvold, 128 stemmer

Jørunn Solheim Hotvedt, 127 stemmer

Hans Olaf Aas, 124 stemmer

Kristin Sønseth, 121 stemmer

Bjarne Sommerstad, 118 stemmer

Varamedlemmer

Irene Skarsholt, 117 stemmer

Solveig Marie Rød Aadne, 117 stemmer

Knut Moland, tilføyd valgbar person 1 stemmer

Elisabeth Møyland Halum,  tilføyd valgbar person 1 stemmer

 

Valgresultater Høyjord 2023

Valgoppslutning: 11%

Valgresultatet er publisert med forbehold om godkjenning i valgstyret/valgrådet. Endelig godkjent valgresultat vil foreligge senest 22. september 2023

Medlemmer

Gro Fadum Holm, 71 stemmer

Jan Skaug, 69 stemmer

Aleksander Skjauff, 69 stemmer

Thomas Berg, 68 stemmer

Kristine Myhre, 67 stemmer

Hanne Brit Rødland, 66 stemmer

Varamedlemmer

Elisabeth Lindås, 64 stemmer

Gunn Hege Aasrum, 63 stemmer

Haldis Skaug, 60 stemmer

Nina Auglend, 61 stemmer

 

Valgresultater 2023 Kodal

Valgoppslutning: 11%

Valgresultatet er publisert med forbehold om godkjenning i valgstyret/valgrådet. Endelig godkjent valgresultat vil foreligge senest 22. september 2023

Medlemmer

Øyvind Jacobsen, 145 stemmer

Randi Sommerstad Rolstad, Supplert kandidat 136 stemmer

Sonja Ekman, 135 stemmer

Gunn Lisbeth Nilsen, 134 stemmer

Cecilie Berge Klausen, 133 stemmer

Geir Tollnes, 126 stemmer

Varamedlemmer

Gro Gåsholt Jensen, supplert kandidat  125 stemmer

Gisle Saga, tilføyd valgbar person 2 stemmer

 

Tilbake