Felleskirkelig pinsefest på Knattholmen


For første gang på flere år arrangerer flere kristne trossamfunn pinsefesten på Knattholmen sammen!

Den norske kirke i Sandefjord arrangerer i år den årlige pinsefesten på 2. pinsedag sammen med Norkirken, Bibelkirken og Salemkirken. Pinsen er en høytid som handler om kristen enhet og det er derfor veldig gledelig at vi kan samarbeide på tvers av kirkene i Sandefjord for å sammen feire Den hellige ånds komme til kirken.

Det blir først en kort familiegudstjeneste med nattverd kl. 11. Soul Children synger under gudstjenesten.  Bjørnar Tho preker og representanter for de forskjellige kirkesamfunnene vil dele på de andre oppgavene. Etterpå samles vi på sletten bak kapellet for grilling, fellesskap og lek. Kjempehuska vil være betjent og det vil være ballspill og muligens en natursti.

Ta med noe å sitte på og noe å spise. Grillene er tent! Dagen passer for alle: barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre og alle som ønsker en både hyggelig og meningsfull dag. Hjertelig velkommen til pinsefest!

Tilbake