Kirkekinoen i Sandefjord


I august 2019 startet Kirkekinoen i sin nåværende form som er et samarbeid mellom Bugården menighet og Sandefjord kirkeakademi.

Kirkekinoen viser film i et fellesskap med rom for dialog og refleksjon.

Alle kveldsforestillingene innledes med en kort introduksjon og etter filmen inviterer vi til samtale.

Film kombinerer de fleste kunstformene og er et sterkt formidlingsmedium.

Kirkekinoen ønsker

å gi gode filmopplevelser til alle aldersgrupper
å ta opp både tidsaktuelle og eksistensielle temaer
å gjøre oss bevisst på hva filmen formidler av livssyn og menneskesyn

PROGRAM VÅREN 2023

Velkommen til gode filmopplevelser i Bugården kirke!  

Ønsker du kontakt med Kirkekinoen?

Leif Rune Dass Sundli, tlf. 905 95 056

E-post: kirkekinoen_i_sandefjord@hotmail.com

Tilbake