Olsok gudstjeneste i Høyjord stavkirke 29. juli


Olsok feiring i Høyjord redusert på grunn  Korona retriksjoner

 

I år blir det Olsokgudstjeneste kun inne i stavkirken med plass til 66 personer, kl.18.

Tidligere sokneprest i Andebu, Jan Brastein holder prekenen.

Ellers medvirker kantor Halvard Brattvoll, sokneprest Ingrid Strand Tandberg, kirketjener Line Brynjulfsen Fevang og kirkeverter.

Det årlige utendørsarrangementet med salg av mat på kirkebakken i etterkant, må avlyses pga smittevernregler.

 

 

Tilbake