14-15 år


Konfirmasjon og ledertrening

Når du begynner i 9.klasse kan du bli konfirmant! Og året etter har du mulighet for å bli med på spennende lederkurs!

Ordet konfirmasjon kommer av ordet confirmare, som betyr å bekrefte / å styrke. Utgangspunktet for konfirmasjon er dåpen, og i løpet av konfirmasjonstiden i Andebu vil du  lære mer om den kristne tro som du ble døpt til. Kanskje er du ikke sikker på om du har en tro eller du vet hva du skal tro på. Det er et kjempegodt utgangpunkt! Ved å velge kirkelig konfirmasjon gir du deg selv en unik mulighet til å finne ut mer om det å ha en tro og det å leve som en kristen. Konfirmantåret starter opp i september måned. Vi har konfirmantsamlinger annenhver uke på menighetshuset i Andebu med et variert og spennende opplegg. Og i april drar vi på konfirmantleir! Konfirmantåret avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste i den lokale kirke(Andebu, Kodal, Høyjord).

Som menighet ønsker vi å følge ungdommene videre etter konfirmasjonstida. Året etter man er konfirmanert blir konfirmantene derfor invitert til lederkurs. I tillegg til å lære - og praktisere å være leder, lærer du mer om det å tro og være kristen. På samlingene har vi undervisning, snakker sammen i grupper, leker, har oppgaver og spiser sammen.Ledere arrangerer også turer og kvelder for ungdom sammen med Trosopplærer og som avslutning drar vi på Skjærgårdsfestivalen i juli.

 

Velkommen til konfirmantundervisning og  lederkurs! Bare ta kontakt hvis du lurer på noe!

Jan (002).jpg

Kateket i Andebu, Høyjord og Kodal

Jan Baroi

Tlf: 95132035

jan.baroi@sandefjord.kirken.no

Tilbake