Smittevernsveileder for Den norske kirke


Norge er nå på trinn 3 i den nasjonale gjenåpningsplanen. Her er det som nå gjelder for våre kirker.

 

Smittevernveilederen er oppdatert 07.7.2021.

Det er viktig å merke seg at krav om minst 1 meter avstand mellom deltakere som ikke bor sammen fortsatt gjelder på arrangement, uavhengig av koronasertifikat. Det vil si minst 1 meter avstand målt fra skulder til skulder i alle retninger uavhengig av koronasertifikat eller vaksinasjon.

Hvor mange det er plass til er avhengig av antallet i kohortene. Mellom kohorter skal det derfor være en meter.

Selv om samfunnet åpner opp er det fortsatt krav om faste tilviste plasser. 

Den enkelte skal sitte på faste, tilviste plasser. Det vil si at deltakerne skal sitte på tilvist plass under hele arrangementet, med unntak av feks. nattverd. Tilvist betyr at plassene enten er nummerert eller at verter/kirketjener henviser deltakerne til nærmere bestemte plasser. Krav til å registrere deltakere på arrangementer fortsatt gjelder.

Anbefalingen om en meter avstand gjelder fortsatt.

Dette innebærer følgende antallsbegrensningeri ulike kirker og kapell: 


Følg med i kalenderen på menighetenes nettsider og på sosiale medier.

 

Ta kontakt på tlf. 33 45 44 50 (mellom kl. 10-14) ved spørsmål eller send oss en mail på mailadresse: post@sandefjord.kirken.no

Den til en hver tid oppdaterte smittevernsveilederen for Den norske kirke finner du her.

Tilbake