Dåp i Andebu kirkene


Vil du la barnet ditt bli døpt? Eller vil du bli døpt selv?
I dåpen blir vi møtt av Guds kjærlighet. Den er et virkekraftig tegn som gir oss del i Guds frelse, og en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes.

Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke.

For påmelding til dåp gå til: sandefjord.kirken.no/dåp

Her vil du også finne mer informasjon om å være fadder, praktiske forberedelser og dåpsliturgien.

Tilbake